YOUR IMAGE NAME

O Kancelarii

Nasza Kancelaria powstała w 2006 roku z myślą o tym, by świadczone przez nas usługi wyróżniały się wysoką jakością popartą wieloletnim doświadczeniem i cenną wiedzą naszych pracowników. Zaangażowanie, profesjonalizm oraz wiedza merytoryczna w wielu dziedzinach prawa to elementy, które decydują o naszej skuteczności.

Pod szyldem Kancelaria Radcy Prawnego Grażyny Ruchel staliśmy się wyróżniającą marką na wrocławskim rynku usług prawniczych. Cieszymy się zaufaniem wielu Klientów, którzy wiedzą, że wysoką jakość osiągamy poprzez dbałość o każdy, nawet najmniejszy detal. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ugruntowanej wiedzy oraz współpracy ze specjalistami z zakresu wielu dziedzin staramy się proponować najskuteczniejsze rozwiązania.

Stworzyliśmy kompleksową ofertę zarówno dla Klientów biznesowych, jak i osób prywatnych. Znamy oczekiwania, jakie są przed nami stawiane. Dbamy o to, by być lojalnym i wiarygodnym partnerem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wiedza, jakość, doświadczenie
Wartości, które nas charakteryzują, stanowią o poziomie naszych usług i wyznaczają kierunek rozwoju Kancelarii

Specjalizacje

Naszym priorytetem jest wysoka jakość usług, którą charakteryzuje odpowiedzialne i w pełni profesjonalne podejście do każdego Klienta. Na każdy problem, z którym Państwo się do nas zgłosicie, staramy się znaleźć odpowiednie i skuteczne rozwiązanie. Zaufało nam już wielu Klientów, zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Pozytywnie rozwiązaliśmy wiele spraw zdobywając uznanie i szacunek wśród Naszych Klientów.

Świadczymy obsługę prawną podmiotów z całej Polski.

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz indywidualnych działalności gospodarczych, to jedna z domen naszej Kancelarii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów świadczymy obsługę prawną zarówno na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, jak bieżące doradztwo związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze dużych i znanych podmiotów gospodarczych, w tym z branży retail. Prowadzimy stałą obsługę prawną jednej z największych i najbardziej znanych w Polsce spółek w tym segmencie działalności.

Na pomoc prawną świadczoną przedsiębiorcom składają się między innymi:

 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,  w tym rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawna przy tworzeniu, łączeniu, przekształceniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie i negocjowanie umów i innych dokumentów o charakterze prawnym,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.
Obsługa startupów, portali oraz sklepów internetowych

Obsługa startupów, portali oraz sklepów internetowych

W ramach obsługi prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców oferujemy usługi dedykowane dla podmiotów prowadzących portale oraz sklepy internetowe, jak również świadczymy doradztwo prawne dla tych, którzy zamierzają podjąć działalność w tym zakresie. Przygotowujemy niezbędne procedury, opisy procesów oraz dokumenty, w tym regulaminy portali, sklepów internetowych, regulaminy promocji.

Uczestniczyliśmy w założeniu wielu portali i sklepów internetowych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z tej branży.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych i przygotowanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:
  • prawa własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, najmu, dzierżawy,
  • obrotu nieruchomościami (w tym ustalanie stanu prawnego nieruchomości),
  • korzystania z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną,
  • prawa zobowiązań, w tym zaciągniętych zobowiązań, roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych,
  • prawa spadkowego, w tym stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku,
 • sporządzanie projektów umów, a także opinii projektów umów i innych dokumentów o charakterze prawnym,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.
Prawo pracy

Prawo pracy

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • przygotowanie umów o pracę, umów dla członków zarządu oraz kadry kierowniczej, umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,
 • pomoc prawna w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym zwolnienia indywidulane i grupowe,
 • doradztwo w zakresie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • zatrudnianie cudzoziemców w Polsce,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie w sporach sądowych.
Prawo ochrony konsumentów

Prawo ochrony konsumentów

 • audyt prawny procedur i dokumentów, w tym regulaminów, stosowanych przez przedsiębiorcę pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich klauzul abuzywnych,
 • doradztwo prawne w zakresie konstruowania umów, regulaminów, procedur realizacji obowiązków informacyjnych, procedur rozstrzygania procedur reklamacyjnych w sposób zabezpieczający interesy przedsiębiorcy,
 • reprezentacja w sprawach roszczeń konsumenckich.
Spory sądowe

Spory sądowe

Kancelaria podejmuje się reprezentowania Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym. Nasze usługi w zakresie postępowań sądowych obejmują między innymi:

 • analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • przygotowanie strategii prowadzania sprawy,
 • prowadzenie postępowań przez sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Podejmujemy się także innych spraw. Zachęcamy do ustalenia terminu spotkania pod nr tel. +48 71 700 02 15.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Grażyna Ruchel
aleja Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
NIP: 894-273-67-68
Tel: +48 71 700 02 15, e-mail: sekretariat@kancelaria-radcaprawny.eu
Dbając o Państwa czas, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania.